terminy i koszty

koszty obozowe

Obóz jesienny
10-16 Kwiecień 2023

Koszt za jedno dziecko

Wkrótce

Obóz jesienny
10-16 Kwiecień 2023

Koszt dla rodzeństwa

Wkrótce


Obóz letni
Styczeń 2024

Wkrótce

Procedura płatności

Krok 1.
Kaucja (bezzwrotna) w wysokości $50 za dziecko wpłacana przy złożeniu formularza rejestracyjnego. Uczestnik nie zostanie zarejestrowany bez potwierdzenia wpłaty.

Krok 2.
Po potwierdzeniu wpłaty zespół administracyjny obozu wyśle ​​do rodzica wiadomość e-mail z pozostałą zapłatą dla uczestnika(ów) Kolonii

Zasady anulowania

Anulowanie z powodu nieprzewidzianych okoliczności, na które nie masz wpływu, w ciągu jednego miesiąca od daty rozpoczęcia obozu Kolonia Perth umożliwi pełny zwrot kosztów minus początkowy depozyt.

Wypowiedzenie musi zostać przekazane na piśmie tak szybko, jak to możliwe.

Nie otrzymasz zwrotu pieniędzy za:
1. Nie stawienie się na miejscu zbiórki w określonym czasie (należy uzgodnić alternatywny transport)
2. Tymczasowa nieobecność na obozie
3. Zwolnienie z obozu (patrz „Umowa Kolonisty”)
4. Bojkotowanie obozu przez obozowicza
5. Zniszczenie obiektu obozowego z jakiejkolwiek przyczyny

Masz jeszcze pytania dotyczące kosztów obozu?

get in touch